17-0533 Aplex Aqua Basisverf S (natryskiwanie)

Rodzaj próbki: 17-0533 Aplex Aqua Basisverf S (natryskiwanie)
Użycie : Wodna powłoka przemysłowa do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Główne właściwości :  Szybkie schnięcie, dobra penetracja w drewnie, dobre przetwarzanie, mniejsze obciążenie dla środowiska, natrysk ogrzewany, możliwość pokrycia różnymi systemami
wodnymi i farbami na bazie żywicy alkidowej*, atest SKH Komo® nr 32999*        skonsultować z dostawcą
Opakowanie wielkość : Różnorodny
Wersja : 17-0533

Prosimy o jednokrotne podanie adresu email, w celu uzyskania dostępu do wszystkich dokumentów i plików.

Import Karty Charakterystyki

Import Karty Technicznej