Aplex Aqua Basisverven zijn zeer goed  electrostatisch verspuitbaar. De spuitmethode is gebaseerd op het principe dat negatief geladen voorwerpen worden aangetrokken door positief geladen voorwerpen. Het te schilderen deel is elektrisch neutraal, en de geladen verf  wordt aangetrokken naar het voorwerp. Dit biedt zowel voordelen in het arbeidsproces als in de verwerking van de verf.

Een voorbeeld van een product die wij bij deze toepassing inzetten is:
17-0564 Aplex Aqua Systeemcoat SG