Kwaliteit herkenning

Onze kwaliteit wordt herkend. Niet alleen door onze klanten, maar ook door onafhankelijke geaccrediteerde instellingen. Zo zijn al onze producten voor de timmerindustrie KOMO gecertificeerd. Voor zowel de BRL 0814 grondverfsystemen als de BRL0817 voor- en aflaksystemen.

KOMO-producten en –processen worden regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd door externe partijen. Dat niet alleen: ook onze klanten worden gecontroleerd. Anker Stuy biedt hen de juiste informatie voor een correcte interne kwaliteitsbewaking (IKB). Samen werken we aan topkwaliteit!

Wij helpen u graag

Alle specificaties rondom certificering kunt u bij ons opvragen. Wenst uzelf te werken met onze BRL certificaten dan komen wij graag langs om uw installaties te bekijken en waar nodig advies te geven om zo te kunnen voldoen aan de certificering. Meer weten? Neem nu contact met ons op, wij helpen u graag.

Neem contact met ons op