Artikel 1 definities

Website: www.ankerstuy.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Anker Stuy Coatings de bevoegde uitgever van de webpagina;
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Anker Stuy Coatings werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Anker Stuy Coatings geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Anker Stuy Coatings biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Anker Stuy Coatings is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • Anker Stuy Coatings verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
  • Anker Stuy Coatings kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Anker Stuy Coatings zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Anker Stuy Coatings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;