Wat is de dichtheid van verf?

De dichtheid van een materiaal wordt weergegeven door het gewicht per volume-eenheid. Meer in het bijzonder voor verf: wat weegt een liter?

Water heeft een dichtheid van circa 1 kg/L wat betekent dat een liter verf 1 kg weegt. Het is van belang om de dichtheid van een verf te weten wanneer je natte laagdikte moet omrekenen naar aantal grammen.

Voorbeeld: er is 150 µm natte laagdikte voorgeschreven. Bij een verf met een dichtheid van 1,1 kg/L betekent dit dat je 150*1,1= 165 g/m2 dient aan te brengen.

Waarom verschilt de dichtheid per product?

Verf is een mengsel van grondstoffen met verschillende dichtheden. Water heeft een dichtheid van 1 kg/L. Ook bindmiddelen hebben een vergelijkbare dichtheid. Maar titaandioxide, het pigment in witte verf, heeft een dichtheid rond de 4 kg/L. Daarom heeft een witte verf een hogere dichtheid dan een blanke lak. Oplosmiddel als terpentine heeft weer een lagere dichtheid van 0,79 kg/L.

Vulstoffen als krijt en talk hebben een dichtheid tussen de 2,6 en 2,8 kg/L. In grondverven worden vulstoffen gebruikt voor een snellere droging, betere vulling en schuurbaarheid. Daarom heeft een grondverf een hogere dichtheid dan een aflak. Op de technische data bladen die Anker Stuy per product af geeft wordt de dichtheid altijd vermeld. Vaak in de vorm van een range omdat witte en donkere kleuren niet exact dezelfde dichtheid hebben.

Hoe meet Anker Stuy de dichtheid van ieder product?

Er zijn verschillende manieren om de dichtheid van een verf te meten. Het kwaliteitscontrole-lab gebruikt meestal de meting met de bol.

De dichtheid wordt dan gemeten door een blik gevuld met verf op een weegschaal te zetten en op nul te stellen. Vervolgens wordt een bol met een volume van 100 ml in de verf gedompeld. De verandering in gewicht geeft de dichtheid weer.