Verven worden vaak omschreven aan de hand van het bindmiddel dat wordt gebruikt. Bekende voorbeelden zijn alkydverf of acrylaatdispersieverf. Bij een biobased verf zoals Aplex Aqua zijn het bindmiddel en soms ook andere componenten gemaakt van plantaardige en herwinbare grondstoffen. Dit zorgt in het algemeen voor minder de CO2-uitstoot bij de productie van het bindmiddel. De milieubelasting van een biobased bindmiddel is doorgaans dan ook lager dan bij een product dat van aardolie is gemaakt.

Alkydharsverven bevatten standaard tussen de 20 en 60 procent biobased grondstoffen voor het gebruik van plantaardige componenten zoals soja- of lijnzaadolie. Maar ook voor andere componenten zijn in toenemende mate grondstoffen beschikbaar die niet van aardolie maar van plantaardige of hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. De verfsystemen worden onderzocht en getoetst conform de C14-methode (NEN-En 16640). Hiermee wordt de hoeveelheid koolstof van plantaardige oorsprong in de verf gemeten ten opzichte van het totale gehalte aan koolstof.

“Bij ons biobased alkyd bestaat ongeveer de helft van het vaste materiaal uit plantaardige oliën”, vertelt Mari de Meijer. “Wij zien een hernieuwde belangstelling. Belangrijk is wel dat alle gespoten lagen van hetzelfde verfsysteem zijn, dus óf acrylaat óf alkydemulsie. De combinatie van beide op een ondergrond werkt niet. Bij lagere temperatuur (18°C) is er weinig verschil in droogtijd tussen Aplex Aqua (biobased alkyd) en acrylaat. De droogtijd tussen de lagen is minimaal vier uur en na de laatste laag 64 uur. De totale doorlooptijd is 64 tot 70 uur.”

Met acrylaten kan door het verhogen van de temperatuur de droogtijd worden verkort. De Meijer: “Bij droging tussen 25 en 30°C kan de totale droogtijd terug worden gebracht tot dertig uur. Dit werkt niet bij alkydemulsie omdat de oxidatieve droging niet met warmte kan worden versneld. Alleen het verdampen van het water in het begin van de droging kan met warmte en luchtbeweging worden versneld.”

Groenverklaring KOMO

Voor het aantoonbaar maken van biobased en hergebruikte producten biedt KOMO sinds enige tijd een groenverklaring. “De milieuvoordelen van Aplex Aqua hebben we deels in beeld”, zegt De Meijer. “De LCA (Life Cycle Assessment) is nog niet helemaal compleet. Je kunt in het algemeen wel zeggen dat het bindmiddel de grootste invloed heeft op de milieuscore van verf. En die is bij biobased gewoon beter dan bij producten op basis van aardolie. Bovendien hebben we de laatste jaren grote stappen gezet in de levensduur van verf en het verlengen van de onderhoudsfrequentie tot vijftien jaar.”

Voor veel bouwproducten bestaat er een KOMO-BRL voor het aantonen van een kwaliteitsniveau van een product, realisatieproces, persoon of dienst. Met de nieuwe horizontale beoordelingsrichtlijn (BRL) 7010 ‘Hernieuwbare- , dan wel gerecyclede content van het KOMO gecertificeerde product’ zijn de basisregels vastgesteld waarmee van KOMO gecertificeerde producten aanvullend en onafhankelijk kan worden bepaald in welke mate er sprake is van duurzame en hergebruikte grondstoffen. Door onder meer het koolstofgehalte in bouwmateriaal te meten, verdeelt de BRL 7010 de herkomst van bouwproducten in drie categorieën: hergroeibaar/biobased, herwinbaar en niet hernieuwbaar.

De kwaliteit van het KOMO gecertificeerde product is dus geborgd in de betreffende product BRL en met de BRL 7010 wordt daar een ‘groene paraplu’ overheen gelegd. “Voor onze biobased verf zijn we dat traject ook ingegaan”, legt De Meijer uit. “We hopen de verklaring binnen enkele weken binnen te krijgen.”

Geschikt voor kozijnen, deuren en gevelbekleding

De Aplex Aqua-lijn wordt geleverd in combinatie met de eigen kleurpasta’s met hoogwaardige kleurpigmenten van Anker Stuy Coatings. De fabrikant garandeert kleurechtheid over een bepaalde tijd. De Meijer: “De glansprestaties van de producten zijn enorm goed en degraderen minimaal.”

Behalve voor kozijnen is Aplex Aqua ook voor gevelbekleding en deuren beschikbaar. Het Aplex Aqua-systeem bestaat uit een basisverf (grondverf), systeemcoat (voorlak) en topcoat.

Lees het volledige verhaal in de de nieuwste Timmerfabrikant-uitgave van november 2023.