De term ‘bio-based’ betekent ‘afkomstig van biomassa’. Bio-based producten (flessen, isolatiematerialen, hout en houtproducten, papieroplosmiddelen, chemische tussenproducten, composietmaterialen, etc.) zijn producten die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van biomassa.

Het is essentieel om de hoeveelheid biomassa in het product te karakteriseren aan de hand van bijvoorbeeld het bio-based gehalte of het bio-based koolstofgehalte. De bio-based inhoud van een product geeft geen informatie over de milieu-impact of duurzaamheid, die kan worden beoordeeld aan de hand van LCA en duurzaamheidscriteria.

Watergedragen alkyd-emulsie

Daarnaast wordt transparante en eenduidige communicatie binnen bio-based waardeketens mogelijk gemaakt door een geharmoniseerd kader voor certificering en verklaring. Deze Europese norm is ontwikkeld met als doel de methode te specificeren voor de bepaling van het bio-based koolstofgehalte in bio-based producten met behulp van de 14C-methode.

Deze methode is gebaseerd op de analytische testmethoden die worden gebruikt voor het bepalen van de leeftijd van objecten die koolstof bevatten. De C14 methode die is toegepast op de Aplex Aqua producten van Anker Stuy geven als resultaat dat meer dan 50% van het product uit bio-based content bestaat. Dit is natuurlijk een enorm mooi resultaat en in de komende jaren zullen wij toewerken naar een nog hoger percentage.

Wilt u meer informatie of de details zien van deze testen? Neem contact met ons op en wij kunnen je van meer informatie voorzien.